Mitsubishi ecodan split 100 i Bjursås.

Beskrivning av projektet

Mitsubishi ecodan installation, monterad i förlängd retur på vedpanna med tank.

#mitsubishi #ecodan #värmepump #luftvattenvärmepump #rättviksvvs

Beställare

Göran Brodin

Var utfördes projektet?

BJURSÅS

Vad gjordes?

Mitsubishi Ecodan