Bosch luftvatten (split) värmepump

Beskrivning av projektet

Installation av split värmepump luft/vatten #värmepump #bosch

Beställare

Var utfördes projektet?

Vad gjordes?