Badrum Rättvik

Beskrivning av projektet

Renovering av ett badrum.
Diverse omdragning av rör genomfördes för att säkerställa att kraven för Säkervatten följs. #rättviksvvs #badrum

Beställare

RFAB

Var utfördes projektet?

Rättvik

Vad gjordes?

Badrumsrenovering